Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Polsce

Oddział w Piastowie


nr rachunku bankowego:
67 8931 0003 0734 9135 2000 0001


kod Swift Banku: POLUPLPR


nr rachunku bankowego w formacie IBAN (dla przelewów z zagranicy):
PL67 8931 0003 0734 9135 2000 0001